Tri vtipy, s témou ochrany prírody, ktoré boli uverejnené na medzinárodnej výstave karikatúr
(Ochrana životného prostredia a svetového kultúrneho dedičstva, Banská Štiavnica, 2002).

 Pandémiu koronavírusu už máme našťastie za sebou, a hoci išlo o veľmi smutné obdobie,
pár vtipov som si nakreslil - len tak, pre seba a pre zachovanie duševného zdravia.
A ako spomienku na všetky tie zložité pravidlá, automaty, mutácie, očkovacie preukazy a tak...

 


K nakresleniu ďaľších vtipov som sa kvôli nedostatku času zatiaľ nedostal,
a tak mnohé nápady ešte len čakajú v šuflíku...
Mal som však možnosť ilustrovať zozbierané vtipy do knižky Hlody, kameňáky a prasačinky (v menu Knižné ilustrácie)